Strona główna Regulamin

Regulamin

Sprzedawca: Grupa Mo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Głogowska 248 60-111 Poznań

Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000615610; NIP: 779-10-14-194 ; REGON: 630325272; Siedziba: Poznań, Polska, woj. Wielkopolskie

Sklep: sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.plusoutlet.pl

Klient: użytkownik Internetu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego: www.plusoutlet.pl. Może nim być zarówno osoba fizyczna i prawna, a także konsument i przedsiębiorca.

Twoje konto:  konto użytkownika posiadające unikalną nazwę/adres e-mailowy to konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Outletu internetowego: www.plusoutlet.pl

Rejestracja: procedura zakładania konta

Regulamin Sprzedawcy: niniejszy Regulamin Sprzedawcy www.plusoutlet.pl

Towar:  rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem

Gwarant:  podmiot udzielający gwarancji. Szczegółowe informacje dotyczące gwaranta i jego wymagań znajdują się w kartach gwarancyjnych produktów.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.plusoutlet.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Kontakt/Formy Sprzedaży

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez:

1) Sklep internetowy: www.plusoutlet.pl

2) Drogą e-mailową : kontakt@plusoutlet.pl

3) Telefoniczną         : 61 661 61 61 lub 785 994 615

Kontakt w sprawie zamówień, porad technicznych, informacji dotyczących towarów itp. udzielany telefonicznie oraz w formie elektronicznej. Obsługa sklepu internetowego www.plusoutlet.pl pracuje w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku i w tych godzinach zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr: 61 661 61 61 lub 785 994 615 oraz całą dobę do korespondencji e-mailowej pod adresem kontakt@plusoutlet.pl

 

Towary

Towary oferowane w sklepie www.plusoutlet.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych (tj. towar jest własnością Sprzedawcy, nie jest obciążony jakimkolwiek  prawem lub prawami osoby trzeciej) oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sklep internetowy oferuje także produkty z ekspozycji posiadające wady, które zawsze opisane są w opisie produktu.

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.plusoutlet.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiane są faktury VAT.

 

Transport

Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem własnego transportu organizowanego przez sprzedawcę. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w prowadzonych przez sprzedawcę oddziałach Sprzedawcy znajdujących się w następujących miastach:

- Poznań: Głogowska 248 60-111 Poznań  

- Ostrów Wielkopolski: ul. Prądzyńskiego 30 63–400 Ostrów Wlkp.

- Gdańsk: Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk

- Kołobrzeg: ul. Sienkiewicza 19 78-100 Kołobrzeg

- Bydgoszcz: ul. Łęczycka 14 85–737 Bydgoszcz

 

Koszty transportu

1) Przesyłka Kurierska (paczka do 30kg) - koszt transportu za każdą paczkę to 35 PLN/Brutto - nie ma możliwości zrealizowania tej formy dostawy przy zamówieniu na płytki, ceramikę sanitarną, kabiny, wanny, meble łazienkowe i oświetlenie. Parametry graniczne pojedynczego opakowania wynoszą: waga do 30 kg, objętość do 0,2 m3, długość boku do 1,5 m.

2) Transport własny  – świadczony w granicach administracyjnych następujących miast: Poznań, Ostrów Wielkopolski, Sopot, Kołobrzeg oraz Bydgoszcz. Koszt dostawy jest stały niezależnie od gabarytu (rozmiarów) oraz wagi towaru  i wynosi on 70 PLN/brutto. Istnieje także możliwość wyboru tej formy dostawy w przypadku dowozu materiału w okolice ww. miast. W takim wypadku koszt transportu wyliczany jest indywidualnie w zależności od odległości od granicy miast wg schematu: +2 PLN brutto za każdy rozpoczynający się kilometr (w przypadku dostawy w okolicach Poznania jest to +3 PLN za każdy rozpoczynający się kilometr). Przed realizacją zamówienia po wyborze tej formy dostawy outlet internetowy wysyła wiadomość podsumowującą koszty całego zamówienia.

3) Odbiór osobisty - bezpłatny odbiór osobisty w następujących oddziałach firmy: Poznań, Bydgoszcz, Ostrów Wlkp., Kołobrzeg, Sopot. W przypadku tej formy dostawy termin realizacji zamówienia może się wydłużyć w stosunku do czasu podanego przy produkcie, ponieważ transporty oddziałowe odbywają się tylko raz w tygodniu. Dokładny termin dostawy w tym przypadku jest przesyłany klientowi na maila przez obsługę sklepu internetowego +Outlet. Klient zobowiązany jest e-mailowo na adres: kontakt@plusoutlet.pl przesłać następujące informacje:

- data oraz orientacyjna godzina odbioru materiału

- miasto, w którym znajduje się oddział Sprzedawcy, z którego nastąpi odbiór

- telefon kontaktowy

Informacja  potwierdzająca możliwości odbioru towaru z oddziału sprzedawcy zostanie przesłana drogą e-mailową.

4) Wysyłki wielkogabarytowe i paletowe - koszt transportu jest zależny od wagi i gabarytów materiału i odległości w km od magazynu wysyłkowego do adresu odbioru i ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia. Koszt transportu przesyłki kurierskiej wielkogabarytowej zaczyna się od 75 PLN/Brutto. 

5) Pobranie/płatność u kuriera - w przypadku wyboru płatności u kuriera do wartości całego zamówienia (tzn. ceny towaru/towarów i kosztów transportu) należy doliczyć koszt usługi pobrania gotówki w wysokości 17 PLN brutto. 

 

Wyżej wymienione kwoty nie nakładają na sprzedawcę obowiązku wniesienia towaru.

 

Formy płatności

1) Przelew - wpłata na rachunek bankowy sprzedawcy w pełnej kwoty, stanowiącej  wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji wraz z kosztami transportu i ewentualnego pobrania, przed realizacją złożonego i potwierdzonego zamówienia.

Wpłata winna nastąpić na rachunek bankowy Sprzedawcy na nr konta:

19 1160 2202 0000 0002 1605 4188

Bank Millennium S.A.

GRUPA MO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Głogowska 248

60-111 Poznań  

2) Przelewy 24 - płatność elektroniczna za pomocą funkcji Przelewy 24. Wybór opcji płatności elektronicznej spowoduje automatyczne przejście na stronę obsługującą Przelewy24.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

3) Przy odbiorze – zapłata gotówką do rąk kuriera lub w kasie punktu odbioru osobistego. Sklep www.plusoutlet.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji (telefonicznej) zamówień z opcją płatności przy odbiorze. 

4) Odbiór osobisty - przesyłki są dostarczane do wskazanego przez Klienta punktu odbioru osobistego (możliwy do zrealizowania w oddziałach: Poznań, Bydgoszcz, Ostrów Wlkp., Kołobrzeg, Sopot). O możliwości odebrania zamówionego towaru klienci informowani są drogą e-mailową lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłkę (towar), która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, odsyłamy do magazynu Sprzedawcy w Poznaniu, a zamówienie zostanie anulowane.

5) Odbiór towaru po 3 miesiącach od zamówienia – w przypadku wyboru formy płatności przedpłata na konto istnieje możliwość odbioru materiału po 3 miesiącach (90 dni kalendarzowych) z uprzednio wybranego przez Klienta magazynu sprzedawcy. Wyboru należy dokonać z nw. oddziałów:

- Poznań

- Ostrów Wielkopolski

- Sopot

- Kołobrzeg

- Bydgoszcz

 

Więcej informacji dotyczących godzin otwarcia salonów oraz map dojazdów do oddziałów znaleźć można na stronie https://grupamo.pl/kontakt/

 

Gwarancja

Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancją objęte są jedynie te towary, na które ich producenci udzielili gwarancji . Okres i szczegółowe warunki odpowiedzialności gwaranta dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach internetowych sklepu lub jest podawany na żądanie. Dokument gwarancji towaru, który jest nią objęty będzie każdorazowo załączany do produktu. Adresy punktów serwisowych znajdują się na załączonych do towarów dokumentach gwarancji oraz na stronach internetowych producentów.

Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

 

Reklamacja

Klient, w zależności od jego statusu prawnego może reklamować towar w oparciu o uprawnienia wynikające:

1) z rękojmi regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego uwzględniającymi zmiany dokonane ustawą z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta,

2) z gwarancji (konsumenci i przedsiębiorcy) regulowanej treścią dokumentu gwarancji.

Klient składa reklamację w zależności od jej podstawy: do gwaranta (z gwarancji) albo do sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego www.plusoutlet.pl (z tytułu rękojmi).

3) Reklamując towar u sprzedawcy (z tytułu rękojmi) należy przesłać go na adres wskazany przez pracownika sklepu, pokrywając koszt przesyłki. Do reklamowanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę VAT dokumentujące sprzedaż reklamowanego towaru. W reklamacji Klient winien określić żądanie dotyczące sposobu załatwienia reklamacji w ramach rezimu prawnego regulującego postępowanie reklamacyjne.

4) Reklamacja towaru w autoryzowanych serwisach producentów (w ramach udzielonej gwarancji) jest zdecydowanie szybszym i wygodniejszym sposobem naprawy niesprawnego sprzętu. Towar wraz z kartą gwarancyjną należy wysłać do producenta.

W przypadku gdy nie ma możliwości wysłania towaru, gdyż został na stałe zamontowany u Klienta, także należy skontaktować się z producentem (w ramach uprawnień wynikających z gwarancji) lub Sprzedawcą (w ramach rękojmi) w celu ustalenia terminu przyjazdu serwisanta.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (plik do pobrania poniżej) oraz numer konta bankowego, na które sprzedawca ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w terminie 7 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać (plik do pobrania: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży na rzecz konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 

Uszkodzenia materiału w trakcie transportu

Zawsze przed odebraniem przesyłki z towarem od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem internetowym www.plusoutlet.pl  w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

Zwroty i Wymiana

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Koszt transportu w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zakupu pokrywa Kupujący zgodnie z treścią art. 34 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

 - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt. 3);

- w której przedmiotem sa rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (art. 38 pkt. 6);

Nieodebranie przesyłki z kupionym towarem z jakiegokolwiek powodu sprawi, iż Klient zostanie obciążony kosztami transportu do Klienta jak i do siedziby sprzedawcy. Ewentualna kolejna wysyłka jest możliwa tylko po opłaceniu z góry kosztów powtórnej wysyłki.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w imieniu administratora, tj. spółki GRUPA Mo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Poznaniu  informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka GRUPA Mo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Poznaniu (kod pocztowy 60-111) przy ul. Głogowskiej 248, wpisana do KRS pod numerem 0000615610, tel. 61 661 61 61, e-mail: odo@grupamo.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, podmioty serwisujące sprzęt IT oraz wdrażające i serwisujące oprogramowanie komputerowe służące administratorowi do obsługi klientów sklepu internetowego, a także w zakresie księgowo-fiskalnym.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
  8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

Postanowienia ogólne

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.plusoutlet.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się wyłącznie po potwierdzeniu zamówienia klikając na link, który został wysłany na adres e-mail po złożeniu zamówienia.


Za akcesoria łazienkowe zapłacisz szybkim przelewem

Copyright © 2012 Plusoutlet.pl, E-Commerce by best.net • Outlet: armatura, ceramika , płytki ceramiczne, kabiny prysznicowe.