Strona główna Zwroty i wymiana

Zwroty i wymiana

Zwroty i Wymiana

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Koszt transportu w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zakupu pokrywa Kupujący zgodnie z treścią art. 34 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta.
Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt. 3);
- w której przedmiotem sa rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (art. 38 pkt. 6);
Nieodebranie przesyłki z kupionym towarem z jakiegokolwiek powodu sprawi, iż Klient zostanie obciążony kosztami transportu do Klienta jak i do siedziby sprzedawcy. Ewentualna kolejna wysyłka jest możliwa tylko po opłaceniu z góry kosztów powtórnej wysyłki.

Reklamacja


Klient, w zależności od jego statusu prawnego może reklamować towar w oparciu o uprawnienia wynikające:
1) z rękojmi regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego uwzględniającymi zmiany dokonane ustawą z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta,
2) z gwarancji (konsumenci i przedsiębiorcy) regulowanej treścią dokumentu gwarancji.
Klient składa reklamację w zależności od jej podstawy: do gwaranta (z gwarancji) albo do sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego www.plusoutlet.pl (z tytułu rękojmi).
3) Reklamując towar u sprzedawcy (z tytułu rękojmi) należy przesłać go na adres wskazany przez pracownika sklepu, pokrywając koszt przesyłki. Do reklamowanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę VAT dokumentujące sprzedaż reklamowanego towaru. W reklamacji Klient winien określić żądanie dotyczące sposobu załatwienia reklamacji w ramach rezimu prawnego regulującego postępowanie reklamacyjne.
4) Reklamacja towaru w autoryzowanych serwisach producentów (w ramach udzielonej gwarancji) jest zdecydowanie szybszym i wygodniejszym sposobem naprawy niesprawnego sprzętu. Towar wraz z kartą gwarancyjną należy wysłać do producenta.
W przypadku gdy nie ma możliwości wysłania towaru, gdyż został na stałe zamontowany u Klienta, także należy skontaktować się z producentem (w ramach uprawnień wynikających z gwarancji) lub Sprzedawcą (w ramach rękojmi) w celu ustalenia terminu przyjazdu serwisanta.
Prawo odstąpienia od umowy
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (plik do pobrania poniżej) oraz numer konta bankowego, na które sprzedawca ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia towaru. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w terminie 7 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto bankowe.


Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać (plik do pobrania: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży na rzecz konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 


Za akcesoria łazienkowe zapłacisz szybkim przelewem

Copyright © 2012 Plusoutlet.pl, E-Commerce by best.net • Outlet: armatura, ceramika , płytki ceramiczne, kabiny prysznicowe.