plusoutlet.pl

Plus Otlet – budownictwo, dom, wnętrze

badania makroskopowe
Budownictwo

Badania makroskopowe – podstawowe informacje

Badania techniczne i technologiczne stosowane są obecnie w przypadku większości produktów, trafiających na rynek. Ma to na celu zarówno zapewnienie klientom odpowiedniej jakości wyrobów lub usług, jak i zagwarantowanie im bezpieczeństwa. Podstawowym rodzajem tego typu czynności w metaloznawstwie są badania makroskopowe. Co warto o nich wiedzieć?

Badania makroskopowe – podstawowe narzędzie badań w metaloznawstwie

Na początku rozważań na temat badań makroskopowych warto odpowiedzieć sobie na pytanie – czym one właściwie są? Najczęściej spotykana definicja uznaje je za badania z dziedziny metaloznawstwa, polegające na obserwacji okiem nieuzbrojonym – lub z użyciem nieznacznego jedynie powiększenia – próbek, pobranych z części maszyn, półfabrykatów, podzespołów lub wyrobów gotowych. Podstawowym celem badania jest wykrycie ewentualnych wad produkcyjnych, a prowadzącym do tego celu środkiem są oględziny powierzchni. Pozwala to zauważyć potencjalne nieciągłości lub inne mankamenty materiału lub produktu.

 

Przyjmuje się, że maksymalne powiększenie, stosowane w badaniach makroskopowych może wynieść 30x – powyżej tej wartości mówimy już o badaniu mikroskopowym – a proces oceny próbki wykorzystuje światło naturalne lub zbliżone do naturalnego, o natężeniu co najmniej 500 Lx. Stosuje się w nich również – na przykład w celu odpowiedniego przygotowania próbek – wysokie temperatury oraz obróbkę mechaniczną, która ma zapewnić odpowiednią powierzchnię do przeprowadzenia badania.

Badania makroskopowe – zastosowanie

Badania makroskopowe (https://de-tech.pl/badania-makroskopowe/) są niezwykle szybką i stosunkowo tania metodą badań, dlatego też znajdują szerokie zastosowania praktyczne. Najczęściej wykorzystuje się je w przypadku złączy spawalniczych oraz elementów i półproduktów odlewanych. Podstawowym założeniem, przyjmowanym podczas analizy tego typu, jest widoczność wszelkiego rodzaju nieciągłości w obrębie tworzywa na powierzchni odpowiednio przygotowanej próbki.

 

Dzięki temu możliwe jest stosunkowo szybkie wykrycie ewentualnych pęknięć, jam skurczowych, pęcherzy podskórnych oraz wtrąceń niemetalicznych w obiekcie. Same badania makroskopowe mogą być również pomocne w ustaleniu struktur złączy oraz ewentualnych zanieczyszczeń (przy ocenie jakości próbki zawierającej złącze spawane). W przypadku elementów maszyn czy prefabrykatów możliwe jest również użycie tej techniki do oceny ziarnistości, struktury materiału czy możliwych zanieczyszczeń. W wielu wypadkach badania makroskopowe pozwalają więc na ocenę właściwości półproduktów czy elementów w sposób prosty i jednoznaczny.